USG Prenatalne/Genetyczne

Typy badań USG w ciąży:

  1. badanie ultrasonograficzne przed 10. tygodniem ciąży
  2. badanie prenatalne I trymestru (11-14 tydzień)
  3. badanie prenatalne II trymestru (18-22 tydzień)
  4. badanie ultrasonograficzne III trymestru (28-31 tydzień)
  5. badanie ultrasonograficzne po 32 tygodniu ciąży

Nieinwazyjne prenatalne badania przesiewowe zgodnie z rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zalecane są w każdym trymestrze ciąży.
Do badań ultrasonograficznych w ciąży nie trzeba się specjalnie przygotowywać, najlepiej termin badania prenatalnego pierwszego trymestru ustalić z lekarzem prowadzącym już w pierwszych tygodniach ciąży.

I trymestr

Pierwsze badanie prenatalne powinno zostać wykonane pomiędzy 11 i 14 tygodniem ciąży, a dokładnie, optymalny czas wykonania badania jest wtedy gdy wielkość płodu, tzw. wymiar ciemieniowo – siedzeniowy (CRL) wynosi pomiędzy 45, a 84mm.

Badania prenatalne pozwalają z dużą dokładnością ocenić ryzyko, czy dziecko jest obciążone wadami genetycznymi, dlatego często jest nazywane „badaniem genetycznym”.
Podczas badania zostaje określony dokładny wiek ciąży.

Podstawowym i najważniejszym badaniem jest ocena przezierności karkowej płodu (NT) oraz sprawdzenie obecności kości nosowej (NB).

W trakcie badania prenatalnego I trymestru oceniana jest anatomia płodu oraz ocena czynności serca płodu.

Badanie ultrasonograficzne może zostać poszerzone o badania biochemiczne (PAPP-A oraz beta HCG), czyli tzw. test podwójny.

Na życzenie Pacjentki możemy wykonać rozszerzone badanie prenatalne tj. Test Podwójny(oznaczenie PAPP-A oraz beta HCG)+ USG genetyczne I trymestru. Takie badanie z około 90% skutecznością ocenia ryzyko wystąpienia zespołu Downa, Edwardsa, Patau lub innych anomalii u płodu.

W naszej ofercie znajdują się również badania genetyczne nowej generacji. Test Nifty oraz Harmony, które w sposób nieinwazyjny pomagają zidentyfikować DNA płodowe w krwi matki, dzięki czemu możemy wykluczyć najczęstsze aberracje chromosmalne będące przyczyną Zespołu Downa, Edwardsa, Patau.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badnia przesiewowego I trymestru pacjentka kierowana jest na badanie inwazyjne – amniopunkcję lub biopsję kosmówki.

II trymestr

Drugie badanie prenatalne powinno zostać wykonane między 18-22 tygodniem ciąży.
W trakcie badania zostaje oceniony rozwój ciąży:

  • czynność akcji serca
  • wzrastanie płodu (poprzez pomiar obwodu głowy, wymiaru dwuciemieniowego, obwodu brzucha, długości kości udowej oraz ramiennej, pomiar móżdżku)
  • ilość wód płodowych
  • ocena łożyska
  • szczegółowa ocena poszczególnych części ciała: czaszki i mózgu, twarzy, kręgosłupa i szyi, klatki piersiowej, płuc i serca, jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego, płci dziecka oraz pępowiny (trzy naczynia) pozwala potwierdzić prawidłowy rozwój dziecka.

III trymestr

Ocena wzrastania i dobrostanu dziecka w III trymestrze ciąży.

Bardzo ważnym dowodem właściwego rozwoju dziecka i jego zdrowia jest prawidłowe przybieranie masy ciała. Można się o tym przekonać poprzez przynajmniej dwa badania USG – jedno wykonane najlepiej w 20-24 tygodniu ciąży i kolejne nieco później, optymalnie w 28-30 tygodniu ciąży. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić tzw. dynamikę wzrastania i powiedzieć czy dziecko rośnie prawidłowo. Szczegółowe analizy pomiarów w tym kolorowego Dopplera pozwalają nam uchwycić problem na wczesnym etapie i ustalić właściwe postępowanie.

Posiadamy niezbędne certyfikaty uprawniające nas do wykonywania badań prenatalnych FMF, PTG, PTU.

Wykonywane przez nas badania są zgodne z rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży.