USG  Monitorowanie owulacji

Polega na wykonaniu seryjnych badań ultrasonograficznych których celem jest potwierdzenie obecności pęcherzyków dojrzewających, pęcherzyków przedowulacyjnych, pęcherzyków owulacyjnych, a następnie ciałka żółtego w obrębie jajnika . Serie takich badań powinno się rozpocząć 9-11 dniu cyklu.

W trakcie prawidłowego cyklu jajnikowego obserwuje się stopniowy wzrost pęcherzyka i następowe jego pęknięcie z pozostawieniem ciałka żółtego w jajniku.