USG Piersi

Badanie ultrasonograficzne piersi umożliwia wykrycie patologicznych zmian w zakresie gruczołu piersiowego. W trakcie badania oceniana jest budowa piersi, oraz zawartość dołu pachowego w poszukiwaniu nieprawidłowości. W trakcie badania oceniamy ewentualne nieprawidłowości i kwalifikujemy je jako zmiany łagodne i poddajemy dalszej obserwacji lub w przypadki zmian podejrzanych decydujemy o biopsji piersi celem weryfikacji histopatologicznej. W przypadku zmian podejrzanych proponujemy Pacjentkom biopsje cienko-igłową-BAC, lub grubo-igłową-BG.