dr n.med.Marek Dziechciowski

Doświadczenie zawodowe

Zatrudniony jestem w Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na stanowisku starszego asystenta w ramach Katedry Ginekologii i Położnictwa CM UJ. Posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Doktorat, który obroniłem w 2002 roku, dotyczył monitorowania enzymatycznego wczesnej ciąży.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Odbyłem liczne szkolenia krajowe i zagraniczne np. kurs laparoskopii w Versailles pod Paryżem czy też kursy USG dotyczące ginekologii i położnictwa.

Moje zainteresowania koncentrują się głównie na chirurgii małoinwazyjnej w tym diagnostyce i leczeniu niepłodności, endometriozy, chirurgii onkologicznej a w położnictwie na opiece nad kobietą ciężarną będącą zarówno w ciąży fizjologicznej, jak i powikłanej. Zajmuję się również diagnostyką ultrasonograficzną schorzeń gruczołu piersiowego.

Referencje